Faza 1: Pred-produkcija oz. priprava trening materialov