Naloga: določi korake/ teme tvojega spletnega izobraževalnega dogodka

Torej, v tem modulu smo naredili naslednje zadeve:

  1. Definirali REZULTAT, ki ga bo tvoj udeleženec dosegel po koncu eLearning programa;
  2. Določili KORAKE (če gre za proces) ali SKUPINE (če gre za nabor idej) za to, kako bo prišel do rezultata.

Tako, zdaj imamo postavljene teme – ti koraki ali skupine so naše teme in tisti glavni, bistveni del našega eLearning programa. V naslednjem modulu se bomo lotili strukture – da temu glavnemu delu dodamo še glavo in rep in tako smiselno vodimo našega udeleženca po naši učni poti do rezultata.