Grafična tablica v praksi - za lažje risanje po online beli tabli