24. oktober 2019: Video overlay

Končno je na voljo tudi opcija, da preko obstoječega videa dodamo še en video (temu se drugače reče tudi picture-in-picture).

Več info: https://screencast-o-matic.com/blog/overlay-video/

Prikaz funkcije in možnosti njene uporabe pa kmalu tudi v učni lekciji Overlay-video