2 principa urejanja video posnetkov in kaj moramo o tem vedeti kot p(r)odajalci know-howa