Kako lahko sestaviš učno enoto (lekcijo)?

Učna enota lahko vsebuje datoteko ali/ in tekst ali/ in kviz.